• Merja Penttilä

Mitä on synteettinen biologia?


Käytännössä yksikään ihmisen kehittämä teollinen prosessi ei pysty kilpailemaan luonnon omien synteesien nerokkuudella. Nyt voimme valjastaa luonnon nerokkuutta ilmaston muutoksen torjunnassa, puhtaan energian tuotannossa, vaikeissa sairauksissa ja uusissa materiaaleissa.

Synteettisellä biologialla tarkoitetaan ihmisen suunnittelemia ja rakentamia biologisia systeemejä, soluja, solun osia tai eliöitä, joita ei löydy luonnosta. Luonto on insinööreistä taitavin

Biologinen tieto ja insinööritieteet yhdistyvät synteettisessä biologiassa. Haluttuja biologisia toimintoja vastaavat geneettiset koodit suunnitellaan tietokoneella. Näitä uusia toimintoja yhdistellään matemaattisten tietokonemallien ehdottamalla tavalla elävässä solussa. Lukuisia uudenlaisia soluja voidaan rakentaa nopeasti ja niiden toimintaa testata robotiikka ja automaatiota hyödyntäen.

Biologiasta tulee ohjelmoitavaa.

Fyysikko Richard Feynman on sanonut: "Mitä en osaa rakentaa, sitä en voi ymmärtää". Tämä kuvastaa hyvin uutta näkökulmaa, jonka synteettinen biologia tuo biologiseen tutkimukseen ja biotekniikkaan. Sen sijaan, että ainoastaan tutkimme miten luonto toimii, voimme nyt lähteä rakentamaan biologisia systeemejä omien sunnittelmiemme pohjalta.

#AudienceEngagement #Blog

Address:

Synbio Powerhouse

Tietotie 2, 02150 Espoo

Finland

info(a)synbio.fi

©2020 BY SYNBIO POWERHOUSE 

Contacts:

Co-Creation manager

tuula.palmen(a)vtt.fi

Research Professor

merja.penttila(a)vtt.fi

Media and Communications

nina.pulkkis(a)synbio.fi