• Nina Pulkkis

iGEM kilpailu


Synteettinen biologia innostaa opiskelijoita ympäri maailmaa. Kymmenen vuotta sitten MIT’ssa Bostonissa aloitettu iGEM (International Genetically Engineered Machines) -kilpailu on kas-vanut tapahtumaksi, jossa vuonna 2015 kisasi 230 eri maista peräisin olevaa opiskelijaryhmää synteettisen biologian ideoillaan.

Pohjana kilpailuehdotusten suunnittelulle ovat toiminnaltaan standardoidut biologiset osat (BioBricks), joita yhdistelemällä opiskelijat rakentavat uusia, usein hyödyllisiä ominaisuuksia omaavia organismeja. Tosin sen jälkeen kun intialainen opiskelijatiimi vuonna 2009 osallistui kilpailuun bakteerilla, joka tuotti monsuunisateen tuoksua, yhä enemmän taiteellisia, eikä käytäntöön tähtääviä, kilpailusuorituksia on tullut mukaan.

Suomi liittyi kilpailuun vuonna 2014. Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston opiskelijat perustivat yhteisen iGEM-tiimin, ja uusia Aalto-Helsinki -tiimejä on sen jälkeen kisannut vuosit-tain. iGEM’läisistä syntyy ainut-laatuinen kansainvälinen ja avoin yhtei-sö innostuneita tutkijoita ja yrittäjiä. Synteettisen biologian käsitteet kiinnostavat

myös muiden tieteenalojen tutkijoita kuten fyysikkoja, kemistejä ja tieto-jenkäsittelytieteilijöitä sekä filosofeja ja yhteiskuntatieteilijöitä. Eri insinööritieteitä ja biologiaa yhdistelevä synteettinen biologia on luonnontieteistä kiin-nostuneille nuorille tutkijoille erittäin innostava ala. Synteettisen biologian perusajatus biologisten modulien luovasta, uudenlaisesta yhdistelemisestä tekee siitä konseptuaalisesti helposti lähestyttävän.

#Blog #AudienceEngagement

Address:

Synbio Powerhouse

Tietotie 2, 02150 Espoo

Finland

info(a)synbio.fi

©2020 BY SYNBIO POWERHOUSE 

Contacts:

Co-Creation manager

tuula.palmen(a)vtt.fi

Research Professor

merja.penttila(a)vtt.fi

Media and Communications

nina.pulkkis(a)synbio.fi