Hanke:

Synteettinen biologia kiertotalouden

edistäjänä

Sitran ja VTT:n hanke kehittää synteettisen biologian liiketoimintamahdollisuuksia käynnistyi syyskuussa 2018. Vuoden mittainen hanke....

Biotieteissä on parin viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut räjähdysmäinen tiedon määrän kasvu ja uusien menetelmien kehitys, mikä puolestaan on synnyttänyt uusia tutkimusaloja ja johtanut uudenlaiseen kaupalliseen toimintaan.

Tästä kehityksestä on syntynyt myös synteettinen biologia, joka on uusi, mutta erittäin nopeasti etenevä tutkimusala. Biologisen ohjelmoinnin tuomaa teknologista harppausta voi verrata 200 vuotta sitten tapahtuneeseen mekaanisen teknologian mahdollistamaan teollistumiseen.

Synteettisen biologian avulla voimme nyt valjastaa luonnon omia biosynteesejä esim. ilmastonmuutoksen torjuntaan, puhtaan energian tuotantoon sekä uusien materiaalien ja lääkkeiden kehittämiseen. 

Address:

Synbio Powerhouse

Tietotie 2, 02150 Espoo

Finland

info(a)synbio.fi

©2020 BY SYNBIO POWERHOUSE 

Contacts:

Co-Creation manager

tuula.palmen(a)vtt.fi

Research Professor

merja.penttila(a)vtt.fi

Media and Communications

nina.pulkkis(a)synbio.fi